Varför räcka upp handen egentligen?

Jag satt i ett samtal idag som bland mycket annat handlade om företeelsen att räcka upp handen i skolan. Det är ju kutym. Det är liksom rätt. Jag själv räckte nog alltid upp handen i skolan. Men alla gör inte det.

Det finns i alla klasser åtminstone några elever som säger svaren rätt ut. Om svaret då är rätt plockar den eleven hem poängen. Inte eleven som med handen uppe väntar på sin tur.

I samtalet pratade vi om att lärare kanske istället ska fördela ordet jämt under lektionen. Och möjligen anpassa frågorna. Som en moderator. Jag tror att det vore en rätt bra idé. Om systemet blir etablerat tänker jag att eleverna förstår det utan problem. Åtminstone de flesta. Och jo, jag har jobbat, och jobbar, en hel del med barn och unga. Grejen är att ta dem på allvar liksom.

88/100

Annonser