Det händer nu. I verkligheten vi alla lever i.

Verklighetens folk som gått livets hårda skola vet ofta hur det ligger till. Verklighetens folk vet att kultureliten vill visa hur goda de är, men att det egentligen bara är show off. Att högutbildade akademiker inte vet hur det är för vanligt folk. Att PK-maffian består av just kulturelit och akademiker, faktiskt nästan oavsett var på den politiska skalan de egentligen står.

Själv har jag hundratals akademiska poäng, jag har en magisterexamen och nästan en kandidat därutöver. Jag jobbar inom kulturbranschen, och det händer att jag rent professionellt träffar och pratar med så kallade kändisar (som för övrigt är människor precis som alla andra). Även om jag har många år på universitet bakom mig är jag inte mindre förankrad i verkligheten för det. Min åsikt är att ingen har företrädesrätt på just verkligheten. Den finns liksom bara hela tiden.

Jag har gått på en del nitar i mitt liv. Det har inte alltid varit lätt. Men det är också livet. Ingen har någon företrädesrätt på det heller. Även folk som kanske har det till synes förspänt kan ha ett helvete. Det vet vi inget om.

Nu talas det ibland om att vi borde ge till svenskar som har det svårt innan vi hjälper flyktingar. Att vi borde se om vår egen bakgård först. Jag ser det i mina egna flöden. Men varför ställa människor mot varandra? Och hur många ger egentligen av sina pengar och sin tid till utslagna när det inte finns lika många flyktingar. I mina ögon känns det mest som bortförklaringar och undanflykter.

Jag är på riktigt så väldigt trött på allt detta polariserande. Sextio miljoner människor är på flykt. Det händer nu.